Școlile cu clase terminale se pregătesc să-și primească elevii

153

Elevii din clasele a VIII-a și a XII-a vor reveni la școală, atât pentru pregătire, cât și pentru susținerea examenelor naționale. Unitățile de învățământ se pregătesc să respecte măsurile impise de către autorități.

Printre unitățile de învățământ care deja și-au anunțat elevii claselor terminale cu privire la procedurile ce vor fi respectate astfel încât să nu afecteze sănătatea elevilor și cadrelor didactice se numără Liceul Tweoretic Petre Pandrea Balș. ,,În perioada 2-12 iunie Liceul Teoretic Petre Pandrea deschide porțile pentru pregătirea față în față a elevilor ce vor susține examene naționale anul acesta. Pentru acest lucru toate măsurile recomandate de autorități vor fi implementate în școală. Pe elevii și profesorii care au ales voluntar să vină la școală îi asigurăm că totul se va desfășura punând pe primul loc sănătatea acestora! Programul pregătirilor, sălile, traseele din școală, orarul grupelor va fi cunoscut cu o săptămână înainte. Suntem recunoscători profesorilor că au ales să lucreze cu elevii sau să se ocupe de organizare dar și elevilor pentru că aproape toți sunt interesați de pregătirea examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat!,, a transmis conducerea liceului pe pagina de socializare.

Inspectoratul Școlar Județean Olt a afișat pe pagina virtuală măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Măsuri pentru organizarea activității în actualul context epidemiologic:
● accesul în instituții trebuie organizat astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 mp
pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane
apropiate;
● accesul este interzis pentru persoanele care au o temperatură corporală ce depășește
37,3 grade Celsius – temperatura va fi măsurată la intrarea în incinta instituției;
● suprafețele expuse vor fi dezinfectate și, de asemenea, se vor evita aglomerările de
persoane.
Măsuri de prevenire și protecție în perioada desfășurării activităților de pregătire pentru
elevii din clasele terminale și în perioada organizării examenelor naționale și de certificare
și calificare
● activitatea de pregătire se va organiza pe grupe formate din cel mult 10 elevi;
● pauzele vor fi de 10 minute la fiecare oră, timp în care încăperile vor fi aerisite, iar
programul organizat astfel încât, simultan, să nu se întâlnească mai mult de două grupe
de elevi;
● înainte de începerea activității, spațiile vor fi dezinfectate cu substanțe biocide, pe bază
de clor sau alcool, activitate urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin
30 de minute;
● accesul în interiorul unității de învățământ preuniversitar se va realiza doar după
dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii – temperatură care nu trebuie să
depășească 37,3 grade Celsius – și sub rezerva absenței simptomelor virozelor
respiratorii;
● elevii și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală, iar elevii vor
fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și în dreapta și un
rând liber în față și în spate;
● măștile purtate vor fi colectate în locuri special amenajate.

Mai mult, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ
superior au obligația să asigure următoarele măsuri pentru elevii, studenții și personalul din
cadrul acestora:
I. Măsuri la intrarea în instituție a elevilor/studenților și a cadrelor didactice:
Asigurarea triajului epidemiologic pentru candidați și examinatori (va cuprinde și
termometrizare și declararea de antecedente personale privind simptomatologia respiratorie)
● prestabilirea circuitului către/și din sala de examen;
● candidații și supraveghetorii vor fi protejați prin masca facială;
● intrarea în sala de examen se va face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2
metri, iar în fața ușii vor exista marcaje cu bandă colorată;
● pupitrele vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea
grafică a situării acestora la intrarea în sală;
● personalul ce asigură supravegherea va dirija candidatul către locul destinat.
II. Asigurarea condițiilor igienice în sala de curs/examen:
● asigurarea curățeniei și dezinfectării pardoselilor, a locurilor de activitate (pupitre,
scaune), a clanțelor, a mânerelor de la ferestre, a pervazurilor – prin ștergere cu apă și
detergent, apoi cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, înainte și după fiecare
serie de candidați;
● aerisirea sălii, înainte de examen, pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute;
● la intrarea în sală, se vor amplasa dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă
pentru mâini;
● stabilirea locurilor se va face păstrând o distanță între candidați, pe rânduri și între
rânduri, de 2 metri;
● pe toată durata cursurilor/examinării se vor respecta regulile generale ale unei conduite
sănătoase (distanțarea socială, evitarea atingerii nasului cu mâna, a ochilor și a gurii,
strănutul în pliul cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei
din jur).
III. Asigurarea condițiilor igienice pentru grupul sanitar care deservește sala de
curs/examen
● asigurarea de dispozitive medicale cu substanță dezinfectantă pentru mâini la intrarea
în toaletă;
● asigurarea de hârtie igienică în fiecare cabină a toaletei;
● asigurarea de dispensere cu săpun, situate lângă lavoare;
● asigurarea de dispozitive cu prosoape de hârtie sau uscătoare pentru mâini;
● asigurarea curățeniei și dezinfectării întregului grup sanitar (vas WC, lavoare, clanțe,
pardoseala).