Creșterea incidenței bolilor de plămâni a determinat conducerea Spitalului Județean de Urgență Slatina să investească sume importante în Secția de Pneumoftiziologie de la Scornicești. Sumele provenite în cea mai mare parte de la CJ Olt au vizat atât creșterea confortului pacienților, cât și dotarea cu aparatură modernă pentru diagnosticarea afecțiunilor de plămâni. La finalizarea investițiilor aflate în derulare, activitatea secției se va extinde, iar patologia bolilor tratate de specialiștii de aici se va mări.