Peste 110 mii de cărți funciare pentru locuințe au fost realizate anul trecut în județ, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Numărul acestora va crește în 2020, zeci de primării au în derulare mai multe proiecte.