Primăria Slatina reaprobă licitațiile pentru mall și blocuri lângă Parcul Tineretului

2068

Transformarea terenului fostului unități militare de la gară în ansamblu multifuncţional continuă. Administrația municipală va scoate spre concesionare trei loturi în vederea realizării unui mall și a două ansambluri rezidențiale.

Aleșii locali sunt chemați azi în ședință de îndată a Consiliului Local Slatina pentru a-și da din nou girul scoaterii la licitație publică a trei loturi de teren pe str. Tunari, lângă parcul Tineretului, loturi rămase din terenul fostei unități militare, în vederea construirii unui mall și a două ansambluri rezidențiale. Consilierii au mai aprobat în noiembrie anul trecut concesionarea, însă Prefectura Olt a solicitat revocarea HCL nr. 426/20.11.2019 și obținerea unui aviz d ela Ministerul Afacerilor Interne. Avizul a sosit pe 10 ianuarie, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale stipulând că terenurile nu se încadrează în infrastructura sistemului național de apărare.

Pentru realizarea unui mall, primăria va concesiona un lot de 62.013mp, la propunerea unui investitor interesat de a realiza pe suprafața de teren de aproximativ 7ha a obiectivului de investiții ”Ansamblu comercial multifuncțional”. Astfel, terenul va fi scos la licitație, prețul pornind de la 7.752.000 euro, constructorul obligându-se să realizeze investiția în maxim 24 luni de la data obținerii autorizației de construire (iar termenul de obținere a autorizației de construire va fi de cel mult 12 luni de la data încheierii contractului de concesiune) și să creeze cel puţin 600 locuri de muncă, în termen de un an de la finalizarea investiţiilor ce se vor realiza pe terenul concesionat.

Obiectivul de investiții ”Ansamblu comercial multifuncțional” presupune construirea unui centru comercial modern, ce va cuprinde: spații de vanzare cu amănuntul, spații de agrement de divertisment și spații de birouri. La nivelul primului etaj se va amenaja o zonă cu unități de fast-food și restaurante ce va avea acces direct la un cinematograf. Construcția se va amenaja pe două nivele cu deschideri largi între etaje, astfel încat centrul comercial să beneficieze de lumină naturală și inter-vizibilitate între nivelele de retail și divertisment. De asemenea, se va amenaja cu destinația de birouri un spațiu în suprafață construită desfășurată de minim 700 mp, destinat funcționării Direcției Generale Economice a Primăriei Municipiului Slatina și se vor construi minin  800 locuri de parcare.  – Centrul comercial va avea orientare spre parcul Aleea Tineretului.

Al doilea lot, de 8.479mp, va fi concesionat după ce un investitor s-a arătat interesat de a dezvolta în municipiul Slatina un ansamblu rezidențial. Terenul a fost evaluat la 1.060.000 euro, echivalentul a 5.048.000 lei (125 euro/mp, echivalentul a 595,34 lei/mp), acesta fiind și preţul minim de pornire a licitaţiei. Durata de execuție va fi de maxim 24 luni de la data eliberării autorizației de construire. Condiția de construire este pentru clădire cu regim maxim de înălțime S+P+2E și crearea a 1 – 2 locuri de parcare /5 apartament.

Cel de-al treilea lot, de 3500mp, va fi de asemenea concesionat tot în scopul realizării obiectivului de investiții ”Ansamblu rezidențial”. El a fost evaluat la 437.500 euro, echivalentul a 2.084.000 lei (125 euro/mp, echivalentul a 595,34 lei/mp). Pe acest teren se va construi în regim maxim de înălțime P+ 7 etaje, cu spații comerciale la parter, condiția impusă fiind de a realiza minim un loc de parcare la 5 apartamente.

Pentru transformarea terenului de 11,68 ha de pe str. Tunari într-un ansamblu multifuncțional, până acum Primăria Slatina a realizat: Parcul Tineretului, amenajat pe suprafața de 3,19 ha; unitate de alimentație publică tip Mc Donald’s, pe o suprafață de teren de 3443 mp, concesionată către S.C. Premier Restaurants Romania S.R.L.;  amenajarea unui drum de legătură între strada Tunari și strada Artileriei, pe o suprafață de teren de 3877mp.