Stănescu a semnat proiectul: cadastru GRATUIT pentru 660 de sate

623

Viceprim-ministrul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării regionale şi administraţiei publice și senator de Olt, a semnat astăzi un contract de finanţare pentru înregistrarea proprietăţilor din zonele rurale ale României.

Cu peste 1,4 miliarde de lei, respectiv 312.891.155 euro, din care 265.957.482 euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, iar 47.933.673 euro, cofinanțare națională de la bugetul de stat, până în 2023 se va realiza înregistrarea sistematică a 5,758 milioane de hectare de teren, cu sau fără construcţii, din 660 de unităţi administrativ-teritoriale rurale, situate în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate ale României (regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov nefiind eligibilă). Contractul a fost semnat astăzi de către viceprim-ministrul paul Stănescu, la eveniment participând și Radu Codruţ Ştefănescu, preşedintele ANCPI), şi reprezentanţii Agenţiilor de Dezvoltare Regională.

„Proiectul pe care îl semnăm se încadrează în categoria proiectelor majore, asumate prin Programul de Guvernare și este finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 11 – Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară, Prioritatea de investiții 11.1 – Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă. Prin crearea unui sistem cadastral sigur şi fiabil pentru înregistrarea proprietăţilor din zonele vizate de proiect, toate imobilele vor avea o referinţă spaţială unică pe harta cadastrală şi nu vor mai exista suprapuneri ale acestora. Practic, vom avea date cadastrale complete pentru aceste zone şi o imagine de ansamblu cu privire la drepturile de proprietate la nivel naţional. Totodată, tranzacţiile pe piaţa imobiliară vor deveni mai eficiente şi transparente, vom stimula consolidarea terenurilor agricole, atragerea unor noi investiţii în infrastructură şi posibilitatea utilizării la scară mai largă şi mai eficientă a fondurilor europene în România. Astfel, prin finanțarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile şi prin proiectul pentru care semnăm azi contractul de finanţare, se va asigura finalizarea înregistrării gratuite a tuturor imobilelor din România şi, astfel, vom duce la îndeplinire una dintre ţintele asumate prin Programul de Guvernare, şi anume creșterea procentului de proprietăți cadastrate”, a declarat Stănescu.