IȘJ Olt selectează metodiști

208

Astăzi, Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat procedura, metodologia și calendarul de selecție a metodiștilor.

Până vineri, va fi evaluată activitatea metodiștilor de anul trecut , cei cu calificativul Foarte Bine în ultimii 5 ani școlari și cu 90 de credite profesionale transferabile putând depune cereri de revalidare în funcție. Numărul locurilor scoase la concurs va fi publicat pe 29 septembrie, între 1 și 5 octombrie fiind așteptată la IȘJ Olt depunerea portofoliilor. Proba scrisă (online) se va susține pe 9 octombrie, rezultatele finale urmând a fi publicate pe 15 octombrie.

Normarea posturilor de profesori-metodiști la nivelul casei corpului didactic se realizează prin raportare la numărul de personal didactic și didactic auxiliar existent la nivelul județului. Astfel, se normează un post de profesor-metodist la un număr de circa 1.500 personal didactic, dar nu mai puțin de două posturi pentru fiecare casă a corpului didactic.

Profesorii metodiști au competențe, printre altele, de: testare a nevoii reale de formare continuă la nivel individual și al unităților de învățământ, întocmirea de proiecte de programe de formare continuă, participarea la expertizarea proiectelor de programe prezentate casei corpului didactic pentru înscrierea la programele naționale și internaționale în domeniul educației și descoperirea de surse alternative de finanțare a acestora la nivel zonal, asigurarea consilierii metodologice a acțiunilor de formare continuă în afara casei corpului didactic (unități școlare, zone defavorizate) organizate de alți furnizori de formare continuă acreditați (societăți profesionale, asociații, fundații, organizații nonguvernamentale etc.).