Cum se calculează noua lege a pensiilor ce va fi pusă în aplicare în anul 2021

83

Noua lege a pensiilor urmează să fie pusă în aplicare etapizat până în anul 2021, când legea va intra în vigoare integral. Până atunci trebuie să știți următoarele informații.

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință. La determinarea cuantumului pensiei, fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea beneficiarului.

Valoarea punctului de referință este format din raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25 de lei. Valoarea punctului de referință va fi de 75 lei la intrarea în vigoare a noii legi. Odată cu 2022, valoarea punctului de referință se va majora anual cu rata medie anuală a inflației, indicator definiv, cunoscut la data de 1 septembrie a fiecărui an în care se face majorarea, și comunicat de Institutul Național de Statistică. În cazul în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă, se păstrează ultima valoare a punctului de referință, se menționează în proiectul noii legi a pensiilor.

Care sunt valorile punctului de pensie?

 • La 1 septembrie 2019, valoarea este de 1,265 lei
 • La 1 septembrie 2020, valoarea este de 1,775 lei
 • La 1 septembrie 2021, valoarea este de 1,875 lei

Numărul total de puncte realizate de asigurat se obține prin însumarea punctajelor anuale ale acestuia. Acest punctaj anual se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic. Totuși, pentru perioadele ulterioare intrării în vigoare a noii legi a pensiilor, punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat, sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului  asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

La calcularea punctajelor anuale și a punctajului lunar se utilizează cinci zecimale. În situația asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat, privat, punctajul lunar stabilit în condițiile noii legi a pensiilor se corectează cu raportul dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat și cota de contribuție pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Ce se utilizează la determinarea punctajului lunar?

 • Cuantumul brut al pensiei de invaliditate, în cazul beneficiarilor de pensie de invaliditate
 • Cuantumul indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă, în cazul în care persoana a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizații de asigurări sociale, sau dacp a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale
 • Punctajul lunar de 0,25 puncte pentru perioadele asimilate în care persoana s-a aflat într-una dintre situațiile acestea: a urmat și absolvit cu diplomă de licență, master sau doctor studii universitare, respectiv postuniversitare; a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

Punctajul lunar pentru persoanele în drept să obțină o pensie de invaliditate:

 • 0,70 de puncte pentru gradul I de invaliditate
 • 0,55 de puncte pentru gradul II de invaliditate
 • 0,35 de puncte pentru gradul III de invaliditate

Pentru perioadele în care persoana a fost șomeră, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăți compensatorii, pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează drepturile bănești lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, potrivit Economica.net.

Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și II de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale, beneficiază de majorarea punctelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

 • cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și II de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale;
 • cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă,  potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale.

sursa:bugetul.ro