BNR a făcut un sondaj: ATAC puternic la Guvern și Parlament

43

Cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicații asupra solvabilității sectorului bancar, a fost identificat ca principalul risc cu care se confruntă bancherii, în cadrul unui sondaj trimestrial publicat miercuri de Banca Națională a României – BNR.

Potrivit grilei de evaluare, riscul cauzat de incertitudinea și impredictibilitatea cadrului legislativ în domeniul financiar-bancar este „ridicat” și, în același timp, „dificil de gestionat”.

În aceeași categorie – „ridicat” și „dificil de gestionat” – se mai încadrează, potrivit sondajului BNR, și următoarele riscuri:

– creşterea costului de finanţare, ca urmare a majorării ratei dobânzii şi/sau a deprecierii monedei naționale, cu efecte negative asupra capacității de plată a debitorilor, în special a populației şi IMM;

– deteriorarea rapidă a încrederii investitorilor în economiile emergente, în contextul evoluțiilor externe (de exemplu, creșterea economică la nivel global, modificările de ordin politic şi accentuarea tensiunilor geopolitice, sectorul bancar european) și/sau interne (de exemplu, politici fiscale prociclice, adâncirea deficitului de cont curent);

– riscul asociat inovației financiare și provocărilor la adresa securității cibernetice.

În continuare, sondajul a mai identificat riscul sistemic asociat evoluțiilor din piața imobiliară rezidențială, acesta fiind tot „ridicat”, însă „gestionabil”, la fel ca și riscul provenind din creșterea accelerată a creditării populației.

Riscuri sistemice „moderate” și în același timp „gestionabile” au fost apreciate ca fiind intensificarea legăturii dintre sectorul bancar şi sectorul public și menținerea unei evoluții modeste a activității de creditare a sectorului companiilor nefinanciare, în condițiile unui mediu caracterizat de o disciplină la plată laxă, dar şi ale existenței unui potențial de creștere sustenabilă a creditării, cu implicații negative asupra perspectivelor economice pe termen mediu şi lung.

Pentru scopurile chestionarului aferent acestui sondaj, „noțiunea de risc sistemic se referă la riscul de perturbare a sistemului financiar care poate genera consecințe negative grave pentru piața internă și economia reală”, precizează BNR.

„Analiza este realizată pe baza răspunsurilor instituțiilor de credit la chestionarul privind riscurile sistemice. Sondajul este transmis celor mai importante 12 instituții de credit din sistem după valoarea activelor. Acestea dețineau circa 86% din activele totale ale sectorului bancar în luna noiembrie 2017. Chestionarul este adresat persoanelor cu atribuții de conducere din cadrul departamentelor de administrare a riscului ale acestor instituții”, mai arată banca centrală.