118 slătineni, datori 9 ani să plătească reabilitarea blocului. Sume între 762 – 5140 lei

373

Începând din acest an, 118 slătineni trebuie să plătească în rate pe o perioadă de 9 ani de zile contribuția ce le revine pentru reabilitarea termică a blocurilor, lucrări recepționate în 2015 și 2016. Sumele ce –i revin fiecărui slătinean vor fi aprobate în următoarea ședință a consiliului local.

7 blocuri din Slatina, recepționate în 2015 și 2016, au fost anvelopate prin programul privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aferente cererii de finanțare cu titlul „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Slatina, pentru familii cu un venit mediu sub 350 Euro”: blocul 2, sc.A,B,C, str. Artileriei; blocul 6, sc.A, b-dul N.Titulescu; blocul 17, sc.A, b-dul N.Titulescu; blocul 21B, sc.A, b-dul N.Titulescu; blocul 23, sc.A, b-dul N.Titulescu; blocul 27, sc.A, b-dul N.Titulescu; blocul 12A, sc.A, str. Arcului.

Potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea contravalorii taxei de reabilitare termică, care revine asociațiilor de proprietari/ proprietarilor, cei 118 locatari trebuie să suporte partea ce le revine din costul lucrării:

1) pentru blocul 2, sc.A,B,C, din str. Artileriei, suma reprezentând cota de contribuție a proprietarilor/asociaților de proprietari instituită ca taxă de reabilitare termică este de 10.4785,83 lei, fiind defalcată pe fiecare proprietate individuală.

2) – pentru blocul 6, sc.A din B-dul N.Titulescu-  32112,31 lei.

3) – pentru blocul 17, din B-dul N.Titulescu, sc.A- 28646,94 lei.

4) pentru blocul 21B sc. A din B-dul N.Titulescu- 52518,41 lei.

5) pentru blocul 23 sc.A, din B-dul N. Titulescu- 48229,18 lei.

6) pentru blocul 27 sc.A, din B-dul N.Titulescu-  40162,64 lei.

7) pentru blocul 12A sc.A din str. Arcului-  56708,10 lei.

Cea mai mică sumă pe care o are de plătit un slătinean este de 762 lei, iar cea mai mare 5140 lei, în timop ce o societate are de achitat 10.442 lei. Taxele de reabilitare termică se vor recupera în termen de 9 ani, începând cu anul 2018, în cate două rate anuale egale, astfel:

a1) – pentru anul 2018: – prima rată se va achita până la data de 31 august anul în curs; – a doua rată se va achita până la data de 31 decembrie anul în curs;

a2) – începând cu anul 2019 ratele se vor achita astfel: – prima rată se va achita până la data de 31 martie a fiecărui an; – a doua rată se va achita până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

Valorile de investiție stabilite pentru fiecare obiectiv sunt: pentru blocul 2, sc.A,B,C, str. Artileriei – 478721,40 lei cu TVA, pentru blocul 6, sc.A, b-dul N.Titulescu – 151288,56 lei cu TVA, – pentru blocul 17, sc.A, b-dul N.Titulescu – 124688,02 lei cu TVA, – pentru blocul 21B, sc.A, b-dul N.Titulescu –   248681,68lei cu TVA; – pentru blocul 23, sc.A, b-dul N.Titulescu – 227235,50 lei cu TVA, – pentru blocul 27, sc.A, b-dul N.Titulescu –186903,23 lei cu TVA – pentru blocul 12A, sc.A, str. Arcului – 260357,1 lei cu TVA, la care se adaugă cheltuielile de implementare proiect pentru cele 7 blocuri în cuantum total de 137941,66 lei. Contribuția administrașiei locale este de 20%, iar a asociațiilor de proprietari/proprietari de 20%.

Listele cu sumele pe care trebuie să le suporte fiecare proprietar pot fi consultate aici:

http://www.primariaslatina.ro/images/proiecte_hotarari//Comisii%2012.06.2018/Proiect_177_.pdf