Serviciu nou de evidență a persoanei la Dobroteasa. Locuitorii din șapte comune scutiți de drumuri la Slatina sau Scornicești

324

Locuitorii comunelor Dobroteasa, Vitomireşti, Sîmbureşti, Vultureşti, Făgeţelu, Topana și Leleasca nu vor mai bate drumul la Slatina sau Scornicești pentru eliberare/schimbare/reînnoire acte de identitate. Până la finele anului, va fi deschis un nou Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, la Dobroteasa.

Consiliul Județean Olt a aprobat deschiderea unui nou serviciu de evidență a persoanelor în județ, în mediul rural, care se alătură celorlalte două existente la Ghimpețeni și Gostavățu.

În prezent, locuitorii comunelor Dobroteasa, Vitomireşti, Sîmbureşti și Vultureşti sunt arondați Slatinei, iar cei din Făgeţelu, Topana și Leleasca arondați Scorniceştiului. Noul birou va fi deschis până la finele anului.

La nivelul Oltului, Biroul de la Dobroteasa este al zecelea. Acestea sunt coordonate de autoritățile publice locale și funcționează sub coordonarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt.

Noua structură organizatorică prvind arondarea localităţilor din judeţul Olt pe Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor:

  • Slatina – Brebeni, Bălteni, Corbu, Coteana, Curtişoara, Cungrea, Icoana, Ipoteşti, Milcov, Movileni, Oporelu, Perieţi, Priseasca, Schitu, Teslui, Valea Mare, Verguleasa.
  • Caracal – Bucinişu, Cezieni, Drăghiceni, Deveselu, Dobrosloveni, Dobru, Fălcoiu, Fărcaşele, Grădinile, Osica de Sus, Osica de Jos, Redea, Rotunda, Studina, Traian, Vlădila.
  • Balş – Baldovineşti, Bârza, Bobiceşti, Călui, Dobreţu, Găvăneşti, Iancu Jianu, Morunglav, Oboga, Pârşcoveni, Şopârliţa, Voineasa, Vulpeni.
  • Scorniceşti – Coloneşti, Optaşi Măgura, Poboru, Potcoava, Sârbii Măgura, Spineni, Tătuleşti.
  • Piatra-Olt – Brîncoveni, Cîrlogani, Găneasa, Grădinari, Pleşoiu, Strejeşti, Slătioara.
  • Corabia – Brastavăţu, Cilieni, Giuvărăşti, Gîrcov, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Izbiceni, Obîrşia, Orlea, Rusăneşti, Ştefan cel Mare, Tia Mare, Urzica, Vădastra, Vădăstriţa, Vişina, Vişina Nouă.
  • Drăgăneşti-Olt – Dăneasa, Izvoarele, Mărunţei, Mihăeşti, Radomireşti, Seaca, Sprîncenata, Stoicăneşti, Vîlcele.
  • Ghimpeţeni – Crîmpoia, Nicolae Titulescu, Şerbăneşti, Tufeni, Văleni.
  • Gostavăţu – Băbiciu, Scărişoara, Stoeneşti.
  • Dobroteasa- Vitomireşti, Sîmbureşti, Vultureşti, Făgeţelu, Topana și Leleasca