Transportul morților pe raza Slatinei, reglementat de primărie. Amenzi de până la 30.000 lei

1037

Primăria Slatina va reglementa transportul funerar pe raza municipiului. În prezent, acest serviciu se prestează fără autorizarea primăriei.

Primăria Slatina a supus transparenței publice Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în municipiul Slatina. Astfel, administrația municipală stabilește, printre altele, obligații, îndatoriri, drepturi, atribuții și responsabilități pentru transportatorii autorizați, conducătorii mijloacelor de transport funerar, dar și persoanele fizice sau juridice care solicită transport funerar.

Deși sunt câteva societăți care se ocupă cu servicii funerare în capitala Oltului, până acum niciun transportator nu a solicitat autorizație pentru prestarea activității de transport funerar. De acum înainte, odată cu reglementarea locală, transportul morților pe raza Slatinei se va face numai cu autorizație emisă de primărie, cu o valabilitate de 5 ani. Astfel, serviciul de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerara poate fi efectuat numai c de cvătre trabnsprotatori autorizați. Noul regulament stabilește totodată și cerințele pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculul pentru asistența funerară mobilă folosit pentru pregătirea cadavrelor, autovehiculul mortuar pentru paradă mortuară folosit pentru transportul trupului neînsuflețit spre locul de înhumare, precum și autovehiculul pentru recuperarea cadavrelor și transprotul internațional.

Tentru prestarea acestui serviciu, se vor plăti taxe speciale: 50 lei0 eliberarea autorizației d etrabnsport/duplicat.prelungire; 100 lei- eliberarea copiei conforme a autorizației de trabnsport/duplicat; 100 lei modificarea autorizaqției de tarnsport ocazionată de schimbarea sediului/denumirii trasbnportatorului și modificare copiei conforme; 150 lei/an vozarea anuală a copeii conforme a autorizaâioei de transport.

Cei care nu respectă noile prevederi riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 d elei.

Regulamentul a fost supus transparenței publice de către Primăria Slatina pe 2 mai până pe 12 mai slătinenii putând depune opinii sau propuneri. Proiectul de hotărâre va fi dezbătut în ședință publică, apoi supus aprobării consilierilor locali.