Teorie la Colegiul „Alexe Marin”, burse, practică și angajare la Prysmian Group. Înscrieri la învățământul dual, în iunie

331

Învățământul dual ia avânt în județul Olt, în următorul anul școlar urmând a funcționa 4 clase, cu susținerea Alro și Prysmian. Pentru noile clase de la Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, înscrierile încep pe 15 iunie și se finalizează pe 2 septembrie.

Fie că sunt absolvenți de clasa a VII-a din acest an sau din seriile anterioare care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei (maximum 26 de ani, absolvenți ai învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile),  cei care dresc să se înscrie la învățământul profesional dual în anul școlar 2018/ 2019, au la dispoziție 4 clase. Anul trecut, învățământul dual a debutat în Olt cu o clasă la Colegiul Metalurgic Slatina, susținută de Alro Slatina, iar la anul vor funcționa trei clase la Metalurgic, pentru calificările profesionale electrician exploatare joasă tensiune, electronist aparate și echipamente electrice și mecanic utilaje și instalații industriale, și una la Colegiul Tehnic Alexe Marin Slatina, cu susținerea Prysmian Cables and Systems Slatina, pentru calificările electrician exploatare joasă tensiune și electronist aparate și echipamente electrice.

Deja Colegiul Tehnic, în care anul viitor va debuta învățământul dual cu durata de 3 ani, își promovează noua clasă, anunțând datele de înscriere. Cei interesați se pot înscrie pe 15, 17 și 18 iunie, 21 și 22 iunie, dar și în perioada 31 august- 2 septembrie. Viitorii elevi vor beneficia de o bursă profesională oferită de Guvern, de 200 lei/lună, bursă de sprijin oferită de Prysmian- 200 lei/lună, decontarea abonamentului pentru cei care fac naveta, la terminarea studiilor având posibilitatea de a se angaja la Prysmian.

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

  1. a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
  2. b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
  3. c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
  4. d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere .

Dacă până acum vorbim despre pregătirea în meserii destinate platformei industriale slătinene, conducerea Inspectoratului Școlar face demersuri ca pe viitor această formă de școlarizare să curpindă și specializări în industria alimentară, alimentație publică sau agricultură, vizat fiind Colegiul economic „PS Aurelian” Slatina.