INCREDIBIL Prefectul de Olt coordonează şi gestionează activitatea a zeci de comitete şi comiţii

255

Prefectul de Olt are tot felul de atribuţii. Cea care îi ocupă cel mai mult timp este de a coordona zeci de comitete, comiţii şi grupuri de lucru, care mai de care mai ciudată. Dacă acestea s-ar reuni fiecare într-o zi din lună ar trebui să inventăm luna cu 50 de zile ca să-i permitem să mai şi respire.

Bănănăind pe siteul Instituţiei prefectului de Olt în căutarea veniturilor pe care le primesc angajaţii instituţiei au dat de o informaţie incredibilă. Potrivit datelor postate pe pagina oficială a instituţiei, prefectul de Olt gestionează şi coordonează activitatea a zeci de comisii şi comitete.

Dacă nu ne credeţi, iată mai jos cu ce trebuie să-şi ocupe timpul reprezentantul Guvernului în teritoriu:

Comisia mixtă de rechiziții constituită la nivelul județului

Colegiul prefectural

Comisia de disciplină pentru secretarii UAT-urilor

Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit

Comitetul de securitate și sănătate în muncă la nivelul instituției prefectului

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Comisia de dialog social

Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Comisia judeţeană privind incluziunea socială

Grupul de lucru pentru derularea POAD

Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Colectivul de lucru de pe lângă comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006

Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Comisia de analiză tehnică

Comisia de atribuire denumiri

Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme

Centrul local de combatere a bolilor (animale)

Comisia de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise, sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

Comisia pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Comisia județeană de acțiune împotriva violenței în sport

Protecția datelor cu caracter personal