APM Olt: operatorii economici au obligaţia raportării datelor privind poluarea

183

Operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru desfăşurarea activităţilor pe raza judeţului Olt, au obligaţia de a respecta prevederile autorizaţiilor de mediu emise de APM Olt. Precizarea este făcută de directorul Dorel Șteomlega.

APM Olt reamintește operatorilor economici că au obligația de a asigura evidenţa rezultatelor şi raportarea la autorităţile competente pentru protecţia mediului a rezultatelor automonitorizării emisiilor poluante. „Operatorii economici care deţin autorizaţii de mediu pentru activităţile desfăşurate pe raza judeţului Olt au obligaţia de a raporta la APM Olt datele solicitate, respectiv: buletinele de analiză / rapoartele de încercare privind monitorizarea emisiilor atmosferice, calitatea apelor uzate industriale, nivelul de zgomot ambiental cât şi situaţiile privind gestiunea deşeurilor generate şi valorificate, cu periodicitatea de transmitere stabilită prin autorizaţia de mediu ( lunar, trimestrial, semestrial sau anual).”, anunță APM Olt.

De asemeneam, toți operatorii economici ale căror activități desfășurate pe raza județului Olt intră sub incidența Directivei Uniunii Europene 2010/75/UE privind emisiile industriale și dețin autorizații integrate de mediu au obligația de a transmite până la sfârșitul primului trimestru al acestui an rapoartele anuale de mediu pentru anul 2017.