Angajări cu încadrare directă la Poliția Olt. Au început înscrierile

2294

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a scos la concurs mai multe posturi cu încadrare directă. Anunțurile au fost postate pe site cu puțin timp în urmă, startul înscrierilor fiind dat astăzi.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost scoase la concurs 11 posturi, dintre care: 7 locuri ofițeri de poliție, 2 posturi agenți de poliție , 1 post reîncadrare agent de poliție și 1 post personal contractual.

IPJ Olt a scos la concurs, prin modalitatea încadrării directe a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului, două posturi de agenți la Comunicații și Informatică, fiind impuse studii medii cu diplomă de bacalaureat. Înscrierea candidaţilor se va face personal, începând cu data de 10 ianuarie până la data de 19 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Poliției Județean Olt. 19. Până la 1 februarie se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor. Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 5 – 21 februarie, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”.. Proba scrisă va consta într-un test de tip grilă şi va avea loc la data de 17 martie. Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00.

Totodată, printre cele 15 posturi vacante de ofițer de poliţie (sociolog) existente la nivelul Serviciului de Psihosociologie al IGPR şi mai multe inspectorate de poliţie judeţene se numără unul și la Olt,  tot prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului, la Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii. Candidații trebuie să dețină permis de conducere categoria „B”, studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă/ echivalentă într-unul din domeniile sociologie sau psihosociologie. Înscrierea se va face personal, începând cu data de 11 ianuarie și până la data de 18 ianuarie. În intervalul 22 ianuarie – 7 februarie se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor. Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 9 februarie – 7 martie. Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 13 martie, iar concursul va avea loc la data de 17 martie şi va consta în susţinerea unui test scris, respectiv rezolvarea unui test grilă.

Tot la nivelul Oltului a fost scos la concurs și un post de ofițer III la Biroul de Investigare a Criminalității din Mediul de Afaceri – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, prin modalitatea încadrării directe a persoanelor cu studii superioare de lungă durată în profilul economic, finanțe ori contabilitate și cu vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minim 2 ani. Înscrierea se face începând cu data de 11 ianuarie până la data de 19 ianuarie. Până la 1 februarie se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor. Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 5 – 21 februarie. Proba scrisă va consta într-un test de tip grilă şi va avea loc la data de 17 martie.

Și la Financiar se fac angajări, fiind scose la concurs două posturi de ofițer specialist.  Startul înscrierilor a fost dat astăzi, până pe 19 ianuarie fiind așteptați candidații. Până la 1 februarie se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor, evaluarea medicală se va face între 5- 21 februeie, iar proba scrisă, ce va consta într-un test de tip grilă, va avea loc la data de 17 martie.

IPJ Olt a mai scos la concurs și postului vacant de ofiţer specialist II  Structura de Securitate, înscrierea debutând astăzi, ultima zi fiind 19 ianuarie. Calendarul concursului este același cu cewl prezentat anterior pentru posturile de la Financiar.

Ultimul anunț de recrutare postat de IPJ Olt astăzi se referă la ocuparea unui post de agent de poliţie, prin reîncadrare ca poliţist a persoanelor cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. 1 lit. b), d)-f) şi j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Se caută agent IV – Siguranță publică și patrulare – Biroul de Ordine Publică – Poliția municipiului Slatina, fiind cerute studii medii cu diplomă de bacalaureat și permis de conducere categoria „B”. Înscrierea candidaţilor se va face începând cu data de 10 ianuarie până la data de 19 ianuarie. Până la 1 februarie se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor. Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 5 – 21 februarie, dar numai în zilele lucrătoare, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”. Concursul constă în susţinerea unei PROBE SCRISE – test scris, tip grilă, pentru verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului și va fi înregistrat/supravegheat video. Testul scris va fi precedat de susţinerea probei de evaluare a performanţei fizice, cu relevanţă directă pentru performanţa pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio – video. Evaluarea performanţei fizice se susţine în perioada 2 – 8 martie utilizându-se baze sportive corespunzătoare. Proba scrisă va avea loc la data de 17 martie.