RECORD la Balș privind acte de vânzare-cumpărare cu documentație incompletă

949

Judecătoria Balș s-a poziționat pe primul loc pe țară privind ponderea cauzelor având ca obiect pronunţarea unor hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, Inspecția Judiciară stabilind că majoritatea cauzelor au fost soluționate la primul termen de judecată, chiar cu documentație cadastrală incompletă.

Cei doi notari bălșeni au fost ocoliți de sute de persoane care au încheiat acte de vânzare-cumpărare, chiar din 2015, practica mult mai ușoară și rapidă de prezentare în fața instanței plasând Judecătoria Balș nu numai în preferințele celor care au vândut/cumpărat, ci și în fruntea topului național privind ponderea unor astfel de cauze în totalul cauzelor civile. Acest lucru a fost stabilit de către Direcția de inspecție judiciară pentru judecători în Raportul de control privind eficiența managerială și modul de îndeplinire a atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea Judecătoriei Balș, publicat pe data de 16 octombrie.

“În privința practicii Judecătoriei Balş în cauzele având ca obiect pronunţarea unor hotărâri care sa țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, prin Raportul de control privind practica instanțelor de judecată în acest domeniu, aprobat prin Hotărârea nr 239 din 20 februarie 2017 a Consiliului Superior al Magistraturii, Secţia pentru Judecători, s-a constatat că Judecătoria Balș se află pe primul loc în țară în privința ponderii unor astfel de cauze în totalul cauzelor civile, cu un procent de 17,74%. Avându-se în vedere constatările din acest raport de control, în urma verificărilor directe s-a constatat că pe rolul Judecătoriei Balş, în anul 2016, au fost înregistrate 321 cauze și s-au soluționat 372 cauze, (fiind preluate cauze și din stocul anului 2015), iar în anul 2017, până la data controlului, au fost înregistrate 265 cauze și s-au soluționat 234 cauze. Conducerea Judecătoriei Balș, la solicitarea inspectorilor judiciari, a întocmit un referat în care explică în detaliu procedura în astfel de cauze, prezentat în anexă.

Din verificarea, prin sondaj, a dosarelor care au acest obiect, pronunțate de Judecătoria Balș în ultimul an și care nu au făcut obiectul controlului sus-menționat,  s-a putut constata că, de regulă, acestea se soluţionează la primul termen de judecată, în condiţiile existenţei unui acord între reclamant şi pârât/pârâţi în sensul că, într-adevăr, au încheiat antecontract de vânzare-cumpărare, recunoscând acest lucru fie prin întâmpinare, fie prin răspunsul la interogatorii.

Toate acţiunile sunt formulate, invariabil, la câteva luni (2 – 3) de la încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare.

Reclamanţii preferă procedura de la instanţa de judecată, dat fiind că documentaţia solicitată este sumară, nu se cere dovada refuzului vânzătorului promitent de a se prezenta la notar, iar în marea majoritate toate cauzele se soluţionează la primul termen de judecată.

În niciunul din dosarele analizate prin sondaj nu era făcută dovada calităţii de proprietar a promitentului – vânzător cu extras de Carte Funciară şi, de asemenea, nu era dovedit refuzul acestuia de a se prezenta la notar în vederea încheierii actelor în formă autentică la notariat.

Este şi dificil de probat cea de-a doua condiţie, dat fiind intervalul foarte scurt de timp scurs între momentul încheierii antecontractului şi cel al promovării acţiunii de chemare în judecată.

Din discuţiile purtate de inspectorii judiciari cu cei doi notari publici care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Balş a rezultat că aceştia nu ar încheia acte autentice de vânzare-cumpărare fără o documentaţie cadastrală completă şi că nu s-a prezentat nimeni care să solicite vreo programare ori o dovadă că o anumită persoană, chemată fiind, a refuzat să se prezinte la notar pentru încheierea unui astfel de contract.

(…) Având în vedere discuţiile care s-au purtat pe această temă în timpul controlului, din datele comunicate de către conducerea Judecătoriei Balş ulterior efectuării verificărilor directe, rezultă că în perioada 29.09-13.10.2017 nu s-a mai înregistrat pe rolul instanței nici o cauză cu acest obiect, comparativ cu perioada 01.09. – 29.09.2017, când au fost înregistrate 33 de cauze”, se arată în raport.