Flora și fauna protejate din Olt , pe masa miniștrilor Mediului și Fondurilor Europene

524

Patru proiecte depuse de  Agenția pentru Protecția Mediului Olt, proiecte care vizează conservarea biodiversității din zonele protejate ale județului, așteaptă finanțare încă de anul trecut. Pentru a lămuri situația acestor proiecte, senatorul de Olt Siminica Mirea a adresat întrebări din Parlamentul României ministrului delegat pentru Fonduri Europene și celui al Mediului.

25 de întrebări adresate miniștrilor, pe diverse teme de importanță majoră pentru județul Olt, a formulat senatorul de Olt Siminica Mirea din Parlamentul României în această legislatură. Ultimele vizează protejarea și conservarea speciilor de vietăți și plante protejate, dar și fenomenul deșertificării din zonele Grojdibodu, Gura Padinii și Ianca.  Senatorul de Olt a solicitat răspunsuri în scris și oral de la ministrul delegat pentru Fonduri Europene Marius Nica și ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu.

Întrebarea parlamentarului PNL de Olt vizează stadiul aprobării a patru proiecte depuse pentru finanțare de Agenția pentru Protecția Mediului Olt, în parteneriat cu ONG-uri, Asociația pentru o Românie Deschisă și Grupul pentru Promovarea Tineretului Oltenia, în cadrul programului Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară IV.

Cele patru proiecte depuse anul trecut sunt:

  • “Asigurarea stării de conservare favorabile a speciilor în contextul dezvoltării durabile a comunităților locale prin implementarea planului de management al ariei naurale protejată ROSPA 0135 Nisipurile de la Dăbuleni”;
  • “Menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor pentru care a fost declarat situl Natura 2000 ROSCI 0376 Râul Olt între Mărunței și Turnu Măgurele, în contextul implementării planului de management”;
  • “Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin implementarea Planului de Management al Sitului Natura 2000 ROSPA 0106 Valea Oltului Inferior”
  • “Planificarea și implementarea unui management proactiv prin realizarea planului de management al alriei naturală protejată ROSCI 0372 Dăbuleni – Potelu”.