În ciuda numeroaselor programe derulate cu scopul de a preveni violența domestică, îndreptată împotriva copiilor, telefonul destinat sesizării abuzurilor asupra minorilor a sunat de câteva sute de ori. Îmbucutrător este faptul că numărul copiilor care își reclamă părinții, rudele sau a tutoriia scăzut.