Și profesorii sunt elevi

137

71 de cursuri cuprinde oferta Casei Corpului Didactic Olt de anul acesta, profesorii olteni putând alege să participe la programe de formare în funcție de numărul orelor de curs, cel de credite sau preț.

Casa Corpului Didactic Olt a publicat oferta de formare pentrul anul școlar 2016/2017. Aceasta cuprinde nu mai puțin de 71 de cursuri, o gamă variată, împărțită pe trei secțiuni: programe prioritare ale ministerului de resort, programe avizate de MENCS și programe acreditate de direcția de formare continuă a Ministerului Educației.

Profesorii pot alege cursurile la care doresc să participe în funcție de preț, ce variază între 50 de lei și 350 de lei, durată – între 16 – 120 ore de curs sau credite acordate- 12- 30. Cel mai scump program este și cel mai lung, dar și evaluat cu 30 de credite- Evaluare pentru evoluția în cariera didactică, urmat de Managementul educațional și comunicare instituțională, curs ce costă 290 de lei, durează 91 de ore și este recompensat cu 22 de credite.

Oferta poate fi consultată atât pe site0ul casei profesorilor, cât și cel al inspectoratului școlar.

Conform metodologiei fiecare cadru didactic este obligat să obţină 90 de credite de la definitivarea în învățământ, în intervale consecutive de 5 ani. De obicei, profesorii participă la cursuri pentru a strânge creditele folositoare în situaţii de pretransfer, restrângeri de activitatea, detaşări, când se face concurs de dosare.