Judecătoria Corabia va intra în reparaţii capitale

1074

Clădire monument istoric, imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Corabia va intra în reparaţii capitale.

Ministerul Justiţiei a prins în bugetul din acest an suma de 126.000 de lei pentru realizarea tuturor documentaţiilor prevăzute de lege pentru parcurgerea integrală a etapei de proiectare în vederea realizării de reparaţii capitale la sediul Judecătoriei Corabia. Imobilul situat pe strada CA Rosetti a fost clasat ca monument istoric şi va avea un regim de înălţime subsol + parter + 2 etaje şi o suprafaţă construită de 268mp.
Pe 30 martie, Tribunalul Olt, titularul investiţiei, a lansat oferta de solicitare a ofertelor de preţ în vederea achiziţionării serviciilor de proiectare tehnică, data limită pentru transmiterea ofertelor fiind 16 mai 2016, câştigătorul având la dispoziţie 60 de zile pentru execuţia lucrării, de la data semnării contractului.
Judecătoria Corabia a început să funcţioneze în 1994, deţine o singură sală de şedinţă şi are 6 judecători. În trecut, incinta a servit ca sediu de bancă, sediu de tribunal raional şi unitate şcolară.
Construcţia a fost concepută în stilul caracteristic clădirilor cu destinaţie judecătorie, fiind formată din încăperi de tipul sălilor de şedinţe sau festivităţi şi spaţii pentru birouri. Structura de rezistenţă este din zidărie portantă cu pereţi structurali de cărămidă plină de argilă arsă, fără sâmburi sau centuri, planşeele peste subsol şi parter sunt realizate din bolţişoare din cărămidă pe profile metalice, planşeul peste etajul 1 este realizat pe structură de lemn, în timp ce tavanele încăperilor sunt din rabit pe structură de lemn.
Până în prezent, pentru realizarea proiectului privind reparaţia capitală a clădirii s-au obţinut Avizul CTE pentru Nota de fundamentare şi Tema de proiectare şi Avizul CTE pentru expertiza tehnică.