Protecţia Copilului angajează medici şi asistente, dar şi infirmiere, îngrijitori şi lenjereasă

281

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt a scos la concurs 24 de funcţii contractuale şi un post de consilier debutant. Posturile sunt pe perioadă nedeterminată, termenul limită de depunere a dosarelor de către cei interesaţi fiind data de 8 ianuarie 2016.
Se caută medici, asistente, administrator, infirmiere, spălătoreasă, lenjereasă, îngrijitori. Astfel, pentru Serviciul de evaluare complexă a copilului în cadrul căruia funcţionează Echipa mobilă de recuperare şi reabilitare a copilului cu dizabilităţi la domiciliu este nevoie de un medic pediatru; Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Drăgăneşti-Olt: infirmieră şi fochist; Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni: un medic şi două infirmiere; Complex servicii pentru persoane adulte Slatina- Centrul de îngrijire şi asistentă: şapte infirmiere, trei îngrijitori şi o spălătoreasă; Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu: o infirmieră; Cămin pentru persoane vârstnice: trei infirmiere; Casele de tip familial „Sf. Mihail” Caracal- administrator; Casele de tip familial „Sf. Maria” Balş: administrator; Complex Servicii Slatina: lenjereasă.
Examenul va fi susţinut pe 18 ianuarie, ora 10:00- proba scrisă, iar pe 21 ianuarie 2016, ora 10:00-interviul.

Pentru postul de consilier debutant, termenul limită de depunere a dosarelor este data de 5 ianuarie, concursul urmând a fi organizat pe 20 ianuarie, ora 11.00- proba scrisă, iar interviul pe 22 ianuarie, ora 11.00.