Sala de ședințe a Casei Corpului Didactic Olt a găzduit astăzi una dintre ședințele de lucru din cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED, cofinanțat  din  Fondul  Social  European  (FSE)  prin Programul Operațional Capital Uman 2014 2020. Lucrările s-au desfășurat în prezența unui secretar de stat din cadrul Ministerului Educației Naționale dar și a managerului de proiect. Proiectul în valoare de 42 de milioane de lei își propune pregătirea a 55.000 de cadre didactice în vederea predării la clasă a lecțiilor în conformitate cu noile planuri-cadru și programe școlare aferente învățământului primar și gimnazial.