CAS Olt: Bani alocați pentru serviciile de asistență socială până la finele anului

194

Finanțarea serviciilor de asistență medicală este asigurată până la finele anului, după ce în ședința de Guvern de ieri, 4 iulie, a fost adoptată o hotărâre prin care se alocă suma de 3 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate.

Casa de Sănătate Olt îi anunță pe olteni că este asigurat accesul continuu al pacienților la serviciile medicale până la finele acestui an, ieri fiind alocați banii necesari.

,,Reamintim că prin Hotărârea de Guvern nr. 687/2024 dispozițiile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate au fost completate cu prevederi care mențin în trimestrul III al anului 2024 valorile garantate ale punctelor pentru asistența primară și cea pentru specialităţile clinice în ambulatoriu la același nivel ca în semestrul I 2024 și semestrul II 2023. Suma alocată prin actul normativ adoptat prin HG nr.754/04.07.2024 va permite în trimestrul IV al anului 2024 majorarea valorii punctului pe serviciu medical în asistența ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice de la 4,5 la 5 lei, menținerea valorilor punctelor „per capita” și pe serviciu în asistența medicală primară, precum și a valorii lunare pentru asistența medicală dentară. Astfel se asigură accesul neîntrerupt al pacienților la servicii medicale, dar și predictibilitatea financiară a activității furnizorilor de servicii medicaleˮ, transmite CAS Olt.