Inspecția muncii a descins în Olt la florării și pompele funebre. Amenzi și avertismente pentru neregulile găsite

95

A venit rândul florăriilor și societăților de pompe funebre să fie controlate de inspectorii de muncă. Și în aceste domenii au fost identificate nereguli privind legislația muncii, în cazul celor mai grave fiind aplicate amenzi.

În perioada 14 – 17 aprilie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activitatea în centre comerciale, în domeniile: Cultivarea plantelor pentru înmulţire (inclusiv cultivarea plantelor ornamentale, flori, etc.) – cod CAEN 0130; Activităţi de pompe funebre şi similar – cod CAEN 9603; Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate – cod CAEN 4776; Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor – cod CAEN 4622. Controlul a vizat, în principal, conștientizarea angajatorilor și a lucrătorilor privind necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.

Astfel, în domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 12 controale, în urma cărora au fost constatate 8 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și a fost aplicată o amendă în valoare de 20.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă. ,,Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă: primirea la muncă a unei persoane fără a avea încheiat contract individual de muncă; completarea cu date eronate a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor; nerepartizarea timpului de muncă pentru salariaţii cu timp parţial; neplata drepturilor salariale la data înscrisă în contractual individual de muncăˮ, arată ITM Olt.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 13 controale, în urma cărora au fost constatate 16 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au fost aplicate 12 avertismente şi 2 amenzi în valoare de 12.000 lei pentru neinstruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv lipsa controlului medical periodic. ,,Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă: neinstruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; lipsa controlului medical periodic; fişa de aptitudine nu este ataşată la fişa de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; nedepunerea listei cu substanţele chimice periculoaseˮ, mai transmite instituția.