Pompierii olteni așteaptă colegi noi. ISU Olt face angajări

1071

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a demarat procedura pentru ocuparea a patru posturi vacante de ofițeri și subofițeri. Încadrarea este directă.


Pompierii olteni așteaptă viitori colegi. ISU Olt a scos la concurs patru posturi, cei interesați fiind așteptați să-și depună dosarele până la data de 15 mai.

Pentru un post de ofițer la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației, candidații trebuie să aibă studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, în unul dintre domeniile fundamentale: matematică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile de licenţă “Matematică”, “Informatică”, ”Fizică”; ştiinţe inginereşti, în domeniile de licenţă “Inginerie electrică”, “Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, ”Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, “Ingineria sistemelor” „Mecatronică şi robotică”, „Ştiinţe inginereşti aplicate” – specializarea „Informatică industrială”; ştiinţe sociale, în domeniile de licenţă “Ştiinţe administrative” – specializarea “Administraţie publică”, ”Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” – specializarea “Managementul organizaţiei” „Managementul sistemelor de comunicaţii militare”; pentru aceste specializări obligatoriu şi brevet / diplomă de ofiţer specialitatea „comunicaţii şi informatică” sau „transmisiuni”, domeniul de licenţă „Cibernetică, statistică şi informatică economică” – specializarea „Informatică economică”, domeniul de licenţă „Contabilitate” – specializarea „Contabilitate şi Informatică de gestiune”.  Proba scrisă, sub formă de test, se va da pe 1 iunie. Mi multe detalii despre angajarea pe acest post: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1919

Pentru postul de ofițer la Inspecția de Prevenire, candidații trebuie să aibă studii universitare (militare sau civile) cu diplomă de licenţă, într-unul dintre domeniile de licenţă – matematică; informatică; fizică; chimie; inginerie chimică; geografie; geologie; ştiinţa mediului; inginerie civilă; ingineria instalaţiilor; inginerie electrică; inginerie energetică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; inginerie geologică; inginerie geodezică; mine, petrol şi gaze; inginerie aerospaţială; ingineria autovehiculelor; ingineria transporturilor; inginerie forestieră; silvicultură; ingineria produselor alimentare; calculatoare şi tehnologia informaţiei; ingineria sistemelor; inginerie mecanică; inginerie industrială; ştiinţe inginereşti aplicate; mecatronică şi robotică; ingineria materialelor; ingineria mediului; inginerie şi management; inginerie genistică; inginerie de armament, rachete şi muniţii; drept; ştiinţe administrative; ştiinţe ale comunicării; ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; economie; finanţe; management; arhitectură. Proba – test scris se va da pe 30 mai. Detalii: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1893

La concurs mai sunt scoase și 2 posturi de subofițer la Inspecția de Prevenire. Cei interesați trebuie să aibă studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU, după încadrare; perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 3 – 6 luni. Proba scrisă se va desfășura pe 19 iunie. Mai multe informații: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1923

Trebuie menționat că viitorii pompieri trebuie să fie declarați apt psihologic și medical.