Ajutoare de urgență pentru zece familii din Olt

154

O familie din județul Olt a cărei casă a fost distrusă de incendiu și nouă persoane cu stare de sănătate precară ori aflate în situații dificile au primit ajutoare de urgență. Suma totală se ridică la 44.500 de lei.

Guvernul a acordat recent ajutoare de urgență în sumă totală de 1.762.600 lei pentru sprijinirea unui număr total de 445 familii și persoane singure care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, fenomene meteorologice periculoase ori în situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, în vederea ameliorării situației socio-materiale, de locuit și de sănătate ale acestora. Plata ajutoarelor de urgență se asigură din bugetul aprobat pe anul 2024, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

În județul Olt, au fost acordate fonduri de necessitate pentru 10 beneficiari, suma totală fiind de 44.500 de lei.

Din rândul beneficiarilor aflați în situații de necesitate cauzate de incendii care au afectat atât locuințele, anexele gospodărești, cât și bunurile de folosință îndelungată, familiile respective confruntându-se cu probleme socio-materiale și de locuit, unele dintre acestea având și probleme de sănătate, motiv pentru care se află în imposibilitate ca din veniturile proprii să-și poată repara locuințele se numără o familie din comuna Pîrșcoveni, căreia i s-a alocat un ajutor în sumă de 7.000 lei.

Printre cele 362 de familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială și necesită ajutoare de urgență, cărora li s-au alocat bani, se numără și 9 beneficiari din județul Olt, din:

  1. Slatina, 3,000 lei
  2. Ipotești, 4,000 lei
  3. Stoicănești, 4,000 lei
  4. Slatina, 2,000 lei
  5. Satul Sinești, orașul Potcoava, 4,000 lei
  6. Caracal, 5,000 lei
  7. Rodomirești, 4,000 lei
  8. Caracal, 10,000 lei
  9. Corabia, 1,500 lei.