Apelul de proiecte pentru Programul „Primul student din familie” a fost deschis

60

Apelul de proiecte pentru Programul „Primul student din familie” a fost deschis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene!

„Primul student din familie” este parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Universitar (PNRAU), prevăzut în Legea învățământului superior nr. 199/2023, și va fi finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 și din bugetul de stat. ,,Creșterea accesului la învățământul superior al grupurilor subreprezentate/ defavorizate, inclusiv prin sprijinirea și consilierea elevilor pentru a face tranziția de la liceu la universitate reprezintă o prioritate prevăzută în noile legi ale educației și a fost parte integrantă din Raportul final al proiectului „România Educată”. Prin prezentul apel de proiecte vom finanța măsuri de prevenție, măsuri de intervenție și măsuri compensatorii, care să contribuie la crearea cadrului care permite acces echitabil la studii universitare de calitate, pentru orice tânăr, indiferent de mediul socioeconomic din care provine,, anunță ministerul.

Bugetul total alocat apelurilor de proiecte este de 50 de milioane de euro, fără TVA, din care contribuția UE este de 42 de milioane de euro FSE+.

Proiectele pot fi depuse prin Sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 31.05.2024, ora 16.00.