Bani pentru lucrările efectuate în Olt prin Programul Anghel Saligny

1881

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a decontat noi facturi pentru lucrările realizate prin Programul Anghel Saligny. În județul Olt, bani au ajuns în conturile a trei primării care derulează proiecte de infrastructură rutieră, lucrările fiind la diverse stadia de implementare.

Ministerul Dezvoltării a virat suma de 305.565.791,07 de lei, în vederea decontării facturilor pentru 220 de obiective finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Facturile au fost depuse de beneficiari pentru proiecte care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere, construirea sau refacerea unor poduri, înființarea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, precum și înființarea și dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Pe listă figurează și trei proiecte derulate în județul Olt de către administrațiile locale din Dobrun, Piatra-Olt și Sâmburești. Toate vizează lucrări de infrastructură rutieră.

Situația plăților efectuate pentru județul Olt:

DOBRUN: Modernizare DC161A și drumuri de interes local, valoare totală investiție 5,906,206.91 lei, valoare decontată 1,032,218.16 lei, stadiu proiect 63%;

PIATRA-OLT: Modernizare și reabilitare străzi și drumuri de interes local în orașul Piatra Olt, valoare investiție 10,954,841.29lei, decontați 304,310.00 lei, progres 2,70%;

SÂMBUREȘTI: Modernizare drumuri locale, Drumurile publice + Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, valoare 9,950,075.88 lei, decontați 3,084,290.73 lei, progres 39,76%.