Aproape 10.200 de candidați la Rezidențiat pentru 5290 de posturi

109

Ministerul Sănătății va organiza duminică, 19 noiembrie, concursul de intrare în Rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se va desfășura în 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, cu o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.

Anul acesta s-au înscris la concursul de Rezidențiat un număr de 10.194 de candidați. Dintre aceștia, 5.733 au optat pentru domeniul medicină, 2.331 pentru domeniul medicină dentară și 2.130 pentru domeniul farmacie.
Candidații au la dispoziție 4.327 locuri și posturi pentru domeniul medicină, 551 locuri pentru medicină dentară și 412 locuri și posturi pentru farmacie.
Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu, în centrul universitar respectiv.
Toate detaliile privind metodologia și desfășurarea concursului de Rezidențiat sunt publicate pe site–ul www.rezidentiat.ms.ro .