Taxele și impozitele datorate de slătineni în 2024, supuse transparenței  publice. Cu cât cresc

300

Primăria Slatina a stabilit care sunt dările pe care slătinenii le datorează anul viitor bugetului local pentru bunurile deținute și taxele speciale instituite la nivelul capitalei Oltului. Proiectul a fost suspus transparenței publice, orice cetățean interesat putând depune propuneri, sugestii, opinii  cu valoare de recomandare. Forma finală va fi apoi supusă aprobării aleșilor municipali.

Până la finele acestei luni, slătinenii sunt așteptați de către administrația locală să vină cu propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2024.

Proiectul de act normativ a fost supus procedurii de transparenţă decizională, cei interesați putând contribui la forma finală a stabilirii dărilor locale prin mesaj în format electronic office@primariaslatina.ro; prin poştă- Primăria municipiului Slatina, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, jud. Olt; la sediul instituţiei, la Registratură, între orele 08.00 – 16,45.

Potrivit proiectului, cresc pentru anul viitor impozitele pe clădiri, terenuri și autovehicule, precum și unele taxe speciale, rămânând la aceleași niveluri ca în acest an cele pentru spectacole, teatru, Stadionul 1 Mai, Clubul Nautic, patinoar, Bazinul de Înot.

Propunerea este ca impozitul pe clădirile rezidentiale și cladirile-anexa datorat de contribuabilii persoane fizice să se calculeze prin aplicarea cotei de impozitare de 0,08% la valoarea impozabilă a clădirii (din plaja prevazută de lege, respectiv 0,08% – 0,2%) și ajustată cu coeficientul de corecție impus de rangul localității Slatina și zona în care este amplasată clădirea, indexate cu indicele de inflaţie comunicat de INS de 13,8%. Impozitul pe clădirile nerezidentiale datorat de contribuabilii persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,5% (din plaja prevazută de lege 0,2% – 1,3%), la valoarea clădirii, iar impozitul/taxa pe clădirile aflate în proprietatea sau deţinute de persoane juridice prin aplicarea cotei de impozitare de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa (din plaja prevazută de lege 0,08% – 0,2%) în cazul clădirilor rezidențiale ori aplicarea cotei de impozitare de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa (din plaja prevazută de lege 0,2% – 1,3%), în cazul clădirilor nerezidențiale.

Obligaţia se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri pentru întreg anul de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie 2024, se acordă o bonificaţie de 10%. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane juridice, până 31 martie 2024, se acordă o bonificaţie de 2%.

Vor fi scutite de la plata impozitului/taxei pe clădiri: clădirile rezidenţiale care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (I) lit. x) din Codul fiscal, clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cladirile folosite ca domiciliu persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b si art.4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004 republicata „Legea recunostintei fata de eroii – martirii si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989. Scutirea se acordă âncepând cu data de 01 ianuarie 2024, pe bază de cerere.

Propunerea administrației locale pentru nivelurile taxelor și impozitelor locale 2024 în Slatina poate fi consultată AICI