Bursele pentru studenți și învățământul dual, în consultare publică

63

Ministerul Educației anunță că a pus în consultare publică proiectul de Ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență.

Principalele propuneri vizează:
– acordarea unei burse de studiu pentru licență didactică cu dublă specializare, respectiv pentru masterat didactic, egală cu salariul net al unui profesor debutant
– acordarea de burse de excelență olimpică I/internațională studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anul I care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale
– acordarea unei burse pentru susținerea învățământului dual
De asemenea, instituțiile de învățământ superior de stat pot stabili proceduri interne pentru acordarea de sprijin financiar studenţilor cu rezultate deosebite, pentru participarea la conferinţe sau publicarea de articole ştiinţifice.