Guvernul umblă la plățile cu numerar: Cumpărăturile unei persoane nu vor mai putea depăși 2.000 de lei

307

Noul proiect de Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, proiect ce a fost făcut public de Ministerul Finanțelor, prevede limitarea plăților cu bani gheață de la magazinele de tip cash and carry. Cumpărăturile nu mai pot depăși suma de 2.000 de lei.

Cumpărăturile ale unei persoane zilnice nu vor mai putea depăși suma de 2.000 de lei, cu plata în numerar. În proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare, se reduc plățile în numerar de la 10.000 de lei, cât sunt în prezent, la 2.000 de lei. Suma care depășește acest plafon poate fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Totodată, operațiunile de încasări și plăți în numerar reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice și, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 5.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025, iar sumele care depășesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.