Sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase

30

APIA îi informează pe fermieri că primește cereri de acordare a unui sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase. Producătorii agricoli declarați neeligibili pentru plata unică pe suprafață și ajutor național tranzitoriu 1 aferente campaniei 2022 care au primit decizie negativă/de respingere nu pot beneficia de acest sprijin.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 26 octombrie inclusiv, primește cereri de acordare a sprijinului de urgență pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase.
Potențialii beneficiari sunt așteptați la Centrele APIA pe a cărui rază teritorială a fost depusă cererea unică aferentă anului 2022, în vederea depunerii cererii de acordare a sprijinului de urgență pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase. Sprijinul de urgență se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și/sau la fața locului aferente cererii de plată unică pe suprafață depuse în anul 2022 pentru minimum 1ha cu una sau mai multe dintre culturile de porumb/ orz/ floarea – soarelui/ rapiță.
APIA pune la dispoziția solicitanților cereri pretipărite cu suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului aferente fiecărei culturi de porumb/ orz/ floarea–soarelui/ rapiță pentru anul 2022; suprafețele totale exprimate în ha, în cifre întregi fără subdiviziuni, prin trunchiere.
Valoarea sprijinului unitar excepțional sub formă de grant este de 2 lei/litru de motorină, pentru cantitatea totală de 152.458.321,08 litri de motorină corespunzătoare culturilor de porumb/orz/floarea–soarelui/rapiță.  Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.
Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidul solicitantului se vor regăsi publicate pe site-ul APIA www.apia.org.ro.