Senatorul Voiculescu: Acordarea burselor școlare nu va mai fi condiționată pentru o anumită categorie de elevi

111

Elevii vor primi burse în acest an școlar după alte criterii. Pentru ca toți părinții și elevii olte4ni să cunoască această metodologia de acordare a burselor, senatorul de Olt Liviu Voiculescu a explicat, pe scurt, care sunt categoriile de burse și beneficiarii.

,,Acordarea burselor școlare nu va mai fi condiționată pentru o anumită categorie de elevi. Este vorba despre elevii care provin din familii monoparentale, precum și elevii cu unul din părinți decedat, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.,, anunță senatorul Liviu Voiculescu, președintele PNL Olt.
Parlamentarul face pe pagina sa de socializare și o scurtă prezentare a noii metodologii:
Metodologia de acordare a burselor a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial.
-bursele de merit se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă, cu posibilitatea extinderii listei de beneficiari pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
-bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda pe baza mediei notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare;
-bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional;
-bursele de merit se vor acorda și pentru premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare, respectiv pentru participarea în loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale;
-bursele sociale se acordă elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.