O singură zi pentru înscrierea la șomaj a absolvenților care au ratat bacul

263

Conform legislatiei in vigoare, data limita de inregistrare la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt, a absolvenților de învățământ liceal din promoția 2023 care nu au promovat examenul de Bacalaureat este 01 AUGUST 2023. Neinregistrarea pana la aceasta data   atrage imposibilitatea acordarii indemnizatiei de somaj.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în evidenţele agenţiilor teritoriale, sunt:

– actul de identitate;

– diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;

– Curriculum Vitae;

Pentru a se inregistra absolventii din judetul Olt se pot adresa la :

– Agentia Locala Slatina, str. Prelungirea Crisan, nr.2

– Agentia Locala Caracal, str. Toma Rusca, nr.3

– Punct de Lucru Bals, str. Nicolae Balcescu, bl.152, ap.1 si 3

– Punct de Lucru Corabia, str. T. Vladimirescu, nr.52

– Punct de Lucru Draganesti Olt, str. N.Titulescu,nr.137,bl.F,sc.A,parter

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi:

      se acordă la cerere, pe o perioadă de 6 luni;

      este o sumă fixa, lunara, neimpozabila in cuantum de 299  lei/luna;

      se acordă de la data expirării perioadei de 60 de zile de la absolvire;

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitării dreptului, urmează o forma de învăţământ.