Absolvenții, chemați să se înregistreze la Șomaj dacă nu se angajează în 60 de zile

57

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt informează absolvenţii de învățământ din promoţia 2023 că sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele agenţiilor locale şi punctelor de lucru din subordine pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie de instituţie  în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă.

Fiind considerați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, absolvenții din acest an trebuie să se înregistreze la AJOFM Olt pentru a putea obține indemnizație de șomaj, în cazul în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termen de 60 de zile de la absolvire.

,,Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime). Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidenţele agenţiilor locale si punctelor de lucru din subordinea Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:  actul de identitate; diploma de absolvire sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; Curriculum Vitae; declarație pe proprie răspundere- privind starea de sănătate; acord de utilizare a datelor cu caracter personal.,, arată AJOFM Olt.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.