Spitalul Caracal angajează îngrijitori curățenie și muncitori necalificați

733

Spitalul Municipal Caracal a scos la concurs mai multe posturi, pe perioadă nedeterminată. Candidații pot avea doar studii generale, nefiind impusă condiția vechimii în muncă.

Se recrutează personal pentru Spitalul Municipal Caracal. Unitatea medicală organizează două concursuri. Primul concurs vizează ocuparea a patru posturi de îngrijitor curățenie la Compartimentul Primiri Urgențe. 21 aprilie este termenul limită de depunere a dosarelor. Susţinerea probei scrise este programată pentru data de 2 mai, iar cea a interviului pentru 4 mai.

Cel de-al doilea concurs vizează ocuparea a patru posturi de muncitor necalificat, din care: 3 posturi la Blocul Alimentar și 1 post la Atelierul de Întreținere și Reparații. 18 aprilie este termenul limită de depunere a dosarelor. Proba scrisă va fi susținută pe 26 aprilie, iar interviul pe 28 aprilie.

Detaliiprivind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs sunt puse la dispoziție celor interesați pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Spitalul Municipal Caracal, Str. Plevnei nr. 36, județul Olt, telefon: 0249/512.880, int. 190, mobil: 0769/893.957, zilnic între orele 08.00-10.00 și între orele 14.00 și 15.00.