Școlile vor desfășura „Săptămâna verde” între 27 februarie- 16 iunie. Ce programe se pot derula

89

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie— 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare). Se vor realiza se realizează activităţi educaționale care contribuie la prevenirea schimbărilor climatice şi la protejarea mediului.

Ieri, 2 februarie, Ministerul Educației a aviza, în cadrul Comisiei de dialog social, Metodologia de organizare a programului național „Săptămâna verde”. Consiliile Profesorale din fiecare școală au stabilit sau sunt în curs de stabilire a perioadei în care se va desfășura Săptămâna Verde, program obligatoriu atât pentru copii și elevi, cât și pentru profesori. În cele 5 zile, stabilite între 28 februarie și 16 iunie, nu se vor organiza cursuri după orarul obișnuit al unităților de învățământ, ci va fi un program special.

Activitățile care se pot organiza în săptămâna verde sunt următoarele: lecții în natură, dezbateri, jocuri de rol, fotografie vorbită, exerciții de construcție participativă a unor scenarii de viitor, vizionări de documentare, experimente, biblioteci vii, teatru forum, teatru legislativ, proiecte de servicii în folosul comunității, voluntariat, expediții și excursii în parcuri naturale și arii protejate, fără a se limita la acestea.

Activitățile propuse pentru „Săptămâna verde” trebuie să se poată desfășura fără contribuții financiare din partea antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, a părinților/reprezentanților legali, a cadrelor didactice și a unităților de învățământ preuniversitar.

,,De ce o „Săptămână verde”? Pentru că poluarea și schimbările climatice ne afectează pe toți, iar ele sunt consecințe ale comportamentului nostru! Pământul are nevoie de noi, iar școala este locul în care copiii pot învăța, împreună, să aibă mai multă grijă de el! Pentru că se creează contexte pentru activități în comun – preșcolari, elevi, cadre didactice, părinți, iar aceste contexte sunt nu doar mijloace de învățare, ci și căi de formare a unei culturi școlare bazate pe încredere, respect, colaborare, susținere reciprocă și comunicare nonviolentă.,, anunță ministerul de resort.

Metodologia de organizare a programului național „Săptămâna verde”: https://www.edu.ro/metodologie_Saptamana_Verde