Zeci de legi mai bune pentru populație, inițiate de deputatul de Olt Marius Iancu

86

Prevenirea și combaterea cancerului, dezinstituționarea persoanelor adulte cu dizabilitățiu, modificări ale legilor prvind achiziții publice, concesiuni de lucrări și servicii, instituirea de măsuri în domeniul investițiilor publice și fiscal- bugetare, legea cooperației agricole, legislația privind executarea lucrărilor de construcții sunt legile mai bune aplicate în prezent românilor, ca urmare a propunerilor inițiate de către deputatul de Olt Marius Iancu. Numărul actelor normative aflate în diverse stadii de aprobare este însă de ordinul câtorva zeci.

Aflat la cel de-al doilea mandat de deputat de Olt, parlamentarul Marius Iancu a căutat să nu-și dezamăgească electoratul și să-și îndeplinească rolul de ales. Activitatea sa  legislativă este una bogată, social-democratil otean punându-și semnătura pe 6 legi și fiind inițoatprul și susținătorul a 31 de propuneri legislative.

Activitate leguislativă mandatul 2020- prezent:

 1. 154/14.04.2021 L45/2021 Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii   – Lege 303/2021
 2. 364/20.09.2021 L213/2021 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004          –   Lege 6/2022
 3. 395/27.09.2021 L212/2021 Proiect de Lege pentru modificare Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare    – la comisii
 4. 526/25.10.2021 L439/2021 Propunere legislativă pentru plafonarea preţurilor la energie electrică şi gaze pentru consumatorii casnici  – la comisii
 5. 527/25.10.2021 L440/2021 Propunere legislativă privind stabilirea măsurilor de sprijin a întreprinderilor mici şi mijlocii, a căror activitate este afectată de creşterile de preţuri şi tarife la energie, gaze şi combustibil     –  la comisii
 6. 35/09.02.2022 L510/2021  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene       –  Lege 135/2022
 7. 132/21.03.2022 L117/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice      –  sesizare de neconstitutionalitate
 1. 291/23.05.2022 L246/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân      – sesizare de neconstitutionalitate
 1. 342/14.06.2022 L339/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionrea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor         – Lege 208/2022
 2. 376/20.06.2022 L261/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004          –  la comisii
 3. 455/01.09.2022 L348/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil       – la comisii
 4. 495/26.09.2022 B503/2022 Propunere legislativă pentru modificarea art.150 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ   pe ordinea de zi
 5. 530/26.09.2022 L471/2022 Proiect de Lege pentru prevenirea şi combaterea cancerului         –  Lege 293/2022
 6. 616/17.10.2022 L393/2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului      -la comisii
 7. 618/17.10.2022 L562/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice          –   la comisii
 8. 630/17.10.2022 L462/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare   la comisii
 9. 718/16.11.2022 L639/2022 Proiect de Lege privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative        –  Lege 7/2023
 10. 767/12.12.2022 L635/2022 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii       –  la comisii
 11. 774/15.12.2022 L843/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004         – la Senat
 12. 776/15.12.2022 L647/2022 Proiect de Lege privind protecţia drepturilor consumatorilor       –  la comisii
 13. 794/20.12.2022 L775/2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă         –  la comisii
 14. BP819/26.10.2022  Propunere legislativă privind ieşirea din indiviziune a bunurilor imobile          –  la Senat
 15. BP821/26.10.2022  Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006    -la Senat
 16. BP820/26.10.2022 L790/2022  Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură        –  adoptat de Senat
 1. BP967/13.12.2022  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice        – la Senat
 2. BP207/22.04.2021 B174/27.04.2021  Propunere legislativă privind regimul juridic al Sitului arheologic Reşca-Romula din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt şi unele măsuri pentru protejarea acestuia            –  la Senat
 3. B833/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice         –   înregistrat la Senat pt. dezbatere
 4. B825/2022 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul Palatul Parlamentului’, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României, precum şi pentru modificarea unor acte normative     – înregistrat la Senat pt. dezbatere
 5. L789/2022 Propunere legislativă privind prima ieşire din indiviziune a bunurilor imobile         –  în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 6. L851/2022 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea „Legii nr.194 din 7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare” şi „Legii nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri”          –   în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
 7. L791/2022 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.1, lit.B, pct.10 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006    -Comisia sesizată în fond a depus raportul