Spitalelor din Olt, clinicilor și medicilor de familie li s-au alocat fonduri pentru asigurarea medicamentelor și serviciilor medicale

160

Oltenii vor avea acoperite cheltuielile legate de medicamente, dispozitive medicale și asistență medicală, informează CAS Olt. Peste 460 de furnizori vor asigura sănătatea oltenilor în perioada ianuarie- martie, acestora fiindu-le asigurate fonduri pentru primele două luni ale anului. Suma alocată pentru spitale, clinici, medici de familie și alți furnizori se ridică la 88,7 milioane lei.

Casa de Asigurări de Sănătate Olt a încheiat pentru perioada ianuarie – martie acte adiționale la contractele existente cu 463 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Acestora și se vor deconta serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale din sumele repartizate pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2023. Suma alocată pentru primele două luni ale anului 2023 este de 88.770.000 lei.

,,Spitalelor din judeţ le-a fost alocată suma de 33.678.000 de lei. Pentru decontarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală s-a alocat suma de 19.324.000 lei iar pentru medicamente pentru boli cronice utilizate în programele naționale de sănătate  9.573.000 lei. Medicina de familie a primit 11.767.000 lei, asistența medicală pentru specialitățile clinice – 7.168.000 lei, iar pentru specialitățile paraclinice s-au alocat 1.983.000 lei. Pentru acordarea dispozitivelor medicale CAS Olt a primit 1.037.000 lei iar pentru asistența medicală stomatologică 265.000 lei. Bugetul aprobat pentru serviciile medicale de dializă este de 2.989.000 lei și pentru materiale sanitare specifice utilizate în programele naționale  481.000 lei. Toate aceste sume vor fi cuprinse în bugetul anual.,, anunță CAS Olt.