Eliberarea CI la orice serviciu public și noi prevederi privind stabilirea reședinței, susținute de parlamentari olteni

200

Comisiile permanente ale Senatului au în lucru Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. Noile prevederi sunt susținute și de către social-democrații olteni: senatorul Siminica Mirea și deputații Florin Barbu, Adrian Chesnoiu, Cătălin Grecu și Emil Albotă.

Cetățenii români ar putea solicita eliberarea actului de identitate nu numai la serviciul public căruia îi este arondată localitatea de domiciliu. ,,În situaţia în care solicitantul actului de identitate nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cererea poate fi depusă la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, care preia cererea şi eliberează actul de identitate.,, stipulează un proiect de lege susținut de parlamentari social-democrații olteni: senatorul Siminica Mirea și deputații Florin Barbu, Adrian Chesnoiu, Cătălin Grecu și Emil Albotă.

Inișiatorii motivează astfel demersul legislativ: ,,O problemă importantă şi de actualitate o reprezintă continuarea limitării accesului persoanelor la serviciile de evidenţă a persoanelor, acesta fiind în continuare restricţionat numai la serviciile de la locul de domiciliu sau de reşedinţă al persoanei, cu toate că din anul 2014, Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este informatizat şi organizat pe un singur nivel-central (art.9 din HG 295/2021) şi cuprinde ansamblul datelor personale ale tuturor cetăţenilor români cu domiciliul şi/sau reşedinţa în România, ale celor care au dobândit statutul de cetăţean român cu domiciliul în străinătate, precum şi imaginile faciale ale cetăţenilor români cărora li s-au eliberat acte de identitate. Această limitare nu se mai justifică şi continuă să determine greutăţi la obţinerea actelor de identitate. Argumentele menţionate au drept scop îmbunătăţirea calităţii serviciilor de evidenţa persoanelor, a calităţii datelor înregistrate în registrul de evidenţa persoanelor şi pentru crearea de facilităţi cetăţenilor români la obţinerea actelor de identitate,,.

O altă prevedere a legii se referă la stabilirea reşedinţei: ,, se acordă pentru perioada solicitată, care nu poate fi mai mare de un an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă.” (3) Persoana fizică, care nu mai locuieşte la adresa la care şi-a stabilit reşedinţa, este obligată să notifice la oricare serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, despre încetarea valabilităţii menţiimii privind reşedinţa, în termen de 15 zile de la plecare”.