Modernizări carosabil și trotuare pe străzile Sevastopol, Mănăstirii, Tunari, Ec. Teodoroiu și acces cămine Crișan

103

Pentru că sunt necesare permanent investiţii pentru îmbunătăţirea traficului rutier şi pietonal la nivelul municipiului, Primăria Slatina a cuprins în lista de reabilitări și modernizări pe anul acesta noi obiective pentru care se va investi în refacere sistem rutier, trotuare, lucrări edilitare și semnalizare rutieră. Lucrările privind execuția a 5 obiective se află la stadiul aprobării Documentații de avizare și Indicatori Tehnico – Economici și vor fi realizate de către Direcţia Administrarea Străzilor şi Iluminatului Public din subordinea administrației municipale.

Cinci obiective, dintre care străzile degradate nemodernizate (str Mănăstirii-zona beton degradat, str. Tunari-drum lateral din balast/beton foarte degradat) și unele străzi de pe raza municipiului care au ieșit din perioada de garanție, iar la momentul actual se prezintă într-o stare degradată (str. Sevastopol, alee acces cămine 23-25 din str. Crișan, parcare aferentă blocurilor 14-16 din str. Ec. Teodoroiu) vor fi reabilitate de către primărie. Modernizările vor cuprinde lucrări la: carosabil, trotuare, înlocuire borduri, ridicare la cotă cămine și guri de scurgere, guri de scurgere noi.

Lucrarea de reabilitare a străzii Sevastopol se va ridica la valoarea totală a investiţiei de 1.108.804,63 lei și va avea o durată de realizare de 2 luni pentru o suprafață de 200ml lungime și 3.50- 6.00ml lățime.

Reabilitarea str. Mănăstirii se va ridica la o valoare de 1.617.259,00, urmând a fi realizată în 3 luni de zile. Aceasta vizează o suprafață de 415ml lungime și 3.50-6.00 ml lățime.

Reabilitare drum lateral str. Tunari are o valoare de 677.765,47 lei și se va realiza doar pe parcursul unei luni de zile, suprafața vizată fiind de 130ml lungime și 6ml lățime.

Reabilitare parcare aferentă Blocurilor 14-16, str. Ecaterina Teodoroiu va costa bugetul local 984.576,81 lei și se va realiza în 2  luni pe 280ml lungime și 3.50-5.50ml lățime.

Reabilitare alee acces cămine 23-25 str. Crișan va costa 646.293,36 lei, se va realiza în două luni și vizează 190ml lungime și 3.00-5.00ml lățime.