Vouchere de 1.400 de lei de la Guvern pentru încălzire și curent. Cine sunt beneficiarii

434

Peste 4 milioane de oameni cu venituri mici vor primi un ajutor financiar de 1.400 de lei pentru încălzire, alimente și mese calde. 700 de lei vor fi acordași în februarie și încă 700 de lei în decembrie și vor putea fi folosiți până în decembrie 2023.

Sprijinul de 1400 d elei va fi acordat sub forma unui voucher tipărit și distribuit de către Poșta Română, prin care se conferă titularului dreptul de a beneficia de sprijin pentru: energie electrică, energie termică în sistem centralizat, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Beneficiarii acestor ajutoare vor fi:

  • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
  • pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.
  • persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei
  • familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei, în conformitate cu Legea nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare
  • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social.

Persoanele care au un venit care depășește 2.001 lei nu vor beneficia de ajutor.  Listele finale vor fi întocmite de Ministerul Muncii iar voucherele vor fi distribuite de Poșta Română.