Oltul are cu 542 șomeri mai mulți într-o lună. Aproape 8000 de olteni au apelat la AJOFM pentru un loc de muncă

36

Rata șomajului la nivelul județului Olt este în continua creștere, ajungând la finele lunii trecute la 6,12% față de 4,57% la finele lunii august și 5,70% la finele lunii trecute. Categoria 40-49 de ani și peste 55 de ani reprezintă grosul oltenilor ce-și caută de lucru prin intermediul agenției de șomaj.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt raportează pentru finele lunii octombrie o rată a șomajului la nivel județean de 6,12 %, în creștere cu 0,42 puncte procentuale față de luna precedent și 1,57 pp față de finele lunii august. Este vorba despre 7.920  șomeri (din care 3.579   femei), majoritatea doar luați în evidență, neprimind ajutorul de șomaj.

,,Din totalul de 7.920 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 870  erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.050  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.484  șomeri provin din mediul rural și  1.436  sunt din mediul urban.,, arată AJOFM Olt.

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 7.920
< 25 ani 1.253
între 25-29 913
între 30-39 1.296
între 40-49 1.627
între 50-55 1.354
peste 55 ani 1.477

Datele statistice indică faptul că șomerii cu nivel de instruire profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (37,41 %), urmați de cei cu nivel de instruire  liceal (24,98 %), apoi cei cu nivel de instruire  primar și fără studii (19,44 %), iar 15,01 % au absolvit învățământul gimnazial . Șomerii cu nivel de studii postliceale reprezintă 1,28 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,87 %.

Ceri mai mulți olteni care-și caută de lucru fac parte, din păcate, din categoria persoanelor greu și foarte greu ocupabile.

,,Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1859 persoane foarte greu ocupabile,  3609 greu ocupabile, 1823 mediu ocupabile, iar 629 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre,, declară Elena Iordache, purtătorul de cuvânt al AJOFM Olt.