Patronii olteni, obligați de ITM să remedieze 64 de deficiențe privind riscul de explozie și incendiu la locul de muncă

63

Îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice și în spitale a fost ținta unor controale derulate de către inspectorii de muncă olteni. Toate cele 64 de deficiențe constatate de către ITM Olt la agenții economici controlați au fost remediate.

În perioada 21 martie- 15 noiembrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat o campanie națională privind respectarea de către agenții economici a măsurilor care să prevină riscurile de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice și în spitale.

După sesiuni de informare, inspectorii de muncă au efectuate 29 de controale specifice privind verificarea documentelor care să ateste îndeplinirea cerinţelor din tematica de control, verificarea conformităţii echipamentelor de muncă aflate sub incidenţa legislaţiei specifice şi a modului de utilizare şi depozitare a substanţelor chimice şi a altor materiale inflamabile, la locurile de muncă. Numărul deficiențelor constatate nu a fost însă unul mic.

,,În urma controalelor efectuate, au fost dispuse 64 măsuri de remediere a deficiențelor constatate și a fost aplicată o amendă în valoare de 4.000 lei pentru  lipsa documentelor privind protecția împotriva exploziilor. Cele mai frecvente deficiențe identificate au fost:

  • neîntocmirea documentelor privind protecția impotriva exploziilor;
  • neinstruirea lucrătorilor cu privire la protecția împotriva exploziilor;
  • neverificarea periodică a echipamentelor de muncă;
  • neverificarea periodică a continuității legăturilor de la priza de pământ la echipamentele de muncă;
  • neevaluarea riscurilor specifice generate de atmosferele explozive;
  • neactualizarea listelor cu substanțele chimice periculoase;
  • nesemnalizarea de securitate si sănătate la locul de muncă.,, declară Cristian Ungureanu, inspector-șef ITM Olt.

Pentru a se asigura că agenții economici au dus la îndeplinire sarcinile trasate și au eliminat riscurile pentru angajați, în perioada 3 octombrie- 15 noiembrie  inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat verificarea măsurilor dispuse în etapa de control, nefiind identificați angajatori care nu s-au conformat.