Mai mulți șomeri în Olt. Rata șomajului a crescut la 5,70 %

71

Județul Olt are înregistrate în evidențele Agenției județene pentru Ocuparea Forței de Muncă aproape 7400 de persoane ca fiind în căutarea unui loc de muncă la finele lunii septembrie. Numărul este în creștere cu 1,13 puncte procentuale față de luna precedentă. Categoriile cele mai numeroase sunt persoane cu studii gimnaziale și cele peste 40 de ani.

La sfârșitul lunii septembrie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, erau înregistrați 7.378  șomeri (din care 3.323  femei), rata șomajului fiind de 5,70%. ,,Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,57 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 1,13 pp. Din totalul de 7.378 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Olt, 787 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 6.591  erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.082  șomeri provin din mediul rural și  1.296  sunt din mediul urban.,, anunță AJOFM Olt.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 7.378
< 25 ani 888
între 25-29 708
între 30-39 895
între 40-49 1.659
între 50-55 1.606
peste 55 ani 1.622

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Olt (36,69 %), apoi somerii cu nivel de instruire  liceal (23,60 %), urmat de cei cu nivel de instruire primar și fără studii (20,47 %), iar 16,35 % au absolvit învățământul profesional/arte și meserii. Șomerii cu nivel de studii postliceale reprezintă 1,31 %, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,59 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1923 persoane foarte greu ocupabile,  3509 greu ocupabile, 1563 mediu ocupabile, iar 383 sunt persoane ușor ocupabile