Tinerii pot lua credite cu garanția statului pentru studii, nunți, nașteri, creșă, avans mașină ori casă

95

Normele de aplicare ale programelor Family Start și Student Invest, prin intermediul cărora românii pot obține până la 75.000 lei, respectiv 50.000 lei, au fost publicate în Monitorul Oficial. Prin intermediul acestor inițiative, se vor putea finanța anumite proiecte personale, cu garanția statului.

Românii pot beneficia de creditare cu garanția statului în proporție de 80% și dobândă subvenționată! Prin programul Student Invest, studenții ale căror familii nu le pot susține studiile pot avea acces la un credit de până la 50.000 de lei pentru plata taxelor școlare, a chiriei pe durata studiilor sau pentru achiziția de cărți. Prin programul FamilyStart este facilitat accesului la finanţare pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și care au venituri de până la maximum 7500 de lei net per familie, luându-se în calcul veniturile ambilor soţi sau parteneri de viaţă. Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 lei, în proporţie de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare, precum şi în suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 5.5%, comisionul de analiză al băncii este de 0.2% la acordare, iar comisionul de gestiune a garanţiei este de 0.4% anual; plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 milioane lei.

Se consideră cheltuieli eligibile ale beneficiarului următoarele:

– costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soţ şi soţie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei; solicitarea plăţii se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

– plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;

– plata, pentru tinerii părinți căsătoriți a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, artă;

– avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri, precum si achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;

– plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor; toate formele de studiu trebuie sa aibă autorizarea Ministerului Educației.

– plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi;

– plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

– achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;

– plata chiriei in limita a maximum 300 euro/lună (la cursul BNR din ziua plății);

– parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

– costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

– investigaţii medicale complexe recomandate de medici în cazul studenţilor care se confruntă cu probleme de sănătate prin stabilirea unui plafon de plata/decontare pâna la 10.000 de lei.