Polițiști din Olt, instruiți  în domeniul combaterii criminalității economice, printr-un proiect cu fonduri europene

137

Poliția Română, prin Institutul Național de Criminalistică, derulează în această perioadă proiectul ‚,Schimb de cunoștințe și bune practici între actorii relevanți de la nivel național și internațional implicați în lupta împotriva infracțiunilor financiare ce afectează bugetul UE”. La instruire au participat și polițiști din județul Olt.

Peste 180 de practicieni din toate județele României, implicați în investigarea infracțiunilor de natură economico-financiară și examinarea mijloacelor de probă în legătură cu acestea participă în această perioadă la nouă activități de pregătire organizate în București, Ploiești, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Suceava și Constanța. Proiectul de instruire este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III 2020 – Componenta Conferințe, ateliere de lucru și seminarii, derulându-se în perioada ianuarie 2021  – septembrie 2022 și are un buget de 136.157,50 de euro, dintre care 108.926 de euro reprezintă finanţarea Uniunii Europene.

,,Proiectul își propune să contribuie la întărirea capacității structurilor Poliției Române de investigare și administrare a probatoriului judiciar, prin creșterea nivelului de pregătire a specialiștilor, în scopul combaterii infracțiunilor de fraudă şi a altor activități ilicite ce pot afecta interesele financiare ale Uniunii Europene. Conform graficului de implementare al proiectului, în perioada 2 mai – 1 iulie 2022, au fost  desfășurate, la nivel regional, 9 sesiuni de instruire pentru specialiștii cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii fraudei și a altor infracțiuni conexe, respectiv specialiști criminaliști, ofițeri de investigare a criminalității economice, precum și alți profesioniști implicați în procesul judiciar (procurori, judecători etc.).,, anunță IPJ Olt.

De la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în perioada 6 iunie – 10 iunie, au participat trei polițiști, dintre care un polițist din cadrul Serviciului Criminalistic și doi polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, la activitățile de pregătire organizate în municipiul Craiova.

,,Pe durata celor 5 zile de instruire, experți ai Institutului Național de Criminalistică și specialiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice au prezentat și dezbătut aspecte de interes privind tendințele actuale ale criminalității economico-financiare, precum și metode, tehnici și instrumente moderne de luptă împotriva fenomenului infracțional ce afectează interesele financiare ale UE.  Totodată, activitățile de pregătire au vizat creșterea conștientizării în rândul actorilor implicați în lupta împotriva criminalității economice cu privire la riscurile cauzate de fenomenul infracțional, printr-o mai bună înțelegere a cadrului legal aplicabil domeniului de referință și punerea în aplicare a prevederilor acestuia, la nivel național, într-un mod uniform și coerent,, mai transmite IPJ Olt.

Proiectul se va încheia prin organizarea și desfășurarea unei conferințe internaționale în București, în luna septembrie 2022, ce va promova schimbul de experiență și bune practici între autorități relevante de aplicare a legii la nivel UE și non-UE, în domeniul combaterii neregulilor frauduloase care afectează bugetul integrat al Uniunii Europene.