21 de zile pe an de proceduri de medicină fizică și reabilitare, decontate de CAS

48

Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament s-a modificat. Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Olt aceasta este de maximum 21 zile/an/asigurat, atât la copii cât şi la adulţi.

Serviciile medicale de medicină fizică și de reabilitare se acordă numai pe baza planurilor eliberate de medicii de medicină fizică și de reabilitare aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în funcție de patologia specifică şi afecţiunile asociate ale asiguratului.

Potrivit CAS Olt, asigurații  pot beneficia de consultații acordate de medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare în ambulatoriul de specialitate, în baza biletelor de trimitere eliberate de către medicii de familie sau de medicii cu alte specialități din ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice, medicul de specialitate medicină fizică și de reabilitare eliberând pacientului un plan de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.

Perioada pentru care se decontează procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament este de maximum 21 zile/an/asigurat, atât la copii cât şi la adulţi. Pentru minorii cu diagnostic confirmat de paralizie cerebrală se pot acorda proceduri medicale specifice de medicină fizică şi de reabilitare pentru o perioadă de maximum 42 de zile pe an/asigurat. În funcţie de afecţiunea de bază, la recomandarea medicului de specialitate medicină fizică şi de reabilitare, aceste perioade pot fi fracţionate în două fracţiuni conform Planului de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare.

Seria de proceduri specifice în bazele de tratament  prevede decontarea a maximum 4 proceduri/zi de tratament. Pentru o serie de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare ce se desfăşoară în bazele de tratament din staţiunile balneoclimatice se decontează maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare cu factori terapeutici naturali.