De astăzi, Jandarmeria Română scoate la concurs 1200 de locuri de muncă

895

Începând de astăzi, Jandarmeria Română scoate la concurs 1200 de locuri de muncă.

 Jandarmeria Română va scoate la concurs 1200 de locuri de ofițeri și subofițeri prin încadrare directă. Instituția a anunțat că detaliile despre concursuri vor fi comunicate de inspectoratele de jandarmi din țară.
,,Interesează-te ce condiții trebuie să îndeplinești pentru înscriere la unitatea de jandarmi din județul tău. Fii gata să vii în echipa noastră!,, este mesajul Jandarmeriei.

Condițiile legale de recrutare din sursă externă pentru persoanele care intenționează să dobândească statutul cadru militar în Ministerul Afacerilor Interne

 • a. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 • b. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • c. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • d. să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenței semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
 • e. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • f. să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, iar candidații la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut şi promovat examenul de bacalaureat;
 • g. să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • h. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • i. să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
 • j. nu au desfășurat activități de politie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • k. îndeplinesc condițiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcției publice cu statut special.